CEM-SERVIS s.r.o.                                               

 prevádzka / sklad: Priemyselná ulica, 900 27 Bernolákovo

IČO:  35 687 924

DIČ:  2020348187

IČ DPH: SK 2020348187

zapísaná v OR: Okresný súd Bratislava I. vložka č. 10770/B

info@cemservis.sk