Autochladničky

  • CHLADENIE s.r.o., Kovorobotnícka 3, 821 04 Bratislava, kontaktná osoba p. Ferenczi Ladislav,
    tel. 0905 595 123

Nezávislé klimatizácie

  • TBJ s.r.o., Vršky 24, 968 01 Nová Baňa, kontaktná osoba Mgr. Jánošov Ján,
    tel. 0907 634 642